Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego www.artly.pl 

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ARTLY, dostępny pod adresem internetowym: https://www.artly.pl, prowadzony jest przez firmę (Sprzedawca): 

ADGENCY Sebastian Tereszczenko

ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna

NIP: 113-215-86-49, REGON: 015833323

e-mail: info@artly.pl

tel. 504 272 414, 508 194 437

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
Ministra właściwego ds. Gospodarki.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym ARTLY za pośrednictwem witryny internetowej https://www.artly.pl.  

§2 Definicje

 1. Administrator - Podmiot przetwarzający dane osobowe w sklepie ARTLY: ADGENCY Sebastian Tereszczenko, ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna, NIP: 113-215-86-49, REGON: 015833323
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dodanie Produktów do Koszyka, określenie sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 4. Hasło - ciąg znaków podanych przez Klienta w trakcie rejestracji Konta Klienta w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu Produktów.
 6. Konto - konto Klienta w Sklepie, zawierające dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. 
 8. Login - adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta Klienta.
 9. Produkt - produkty prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Regulamin - niniejszy regulamin Sprzedaży.
 11. Sklep - sklep internetowy ARTLY prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.artly.pl, na którym prowadzona jest sprzedaż.
 12. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADGENCY Sebastian Tereszczenko, ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna, NIP: 113-215-86-49, REGON: 015833323, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§3 Dane kontaktowe Sklepu

Sklep plastyczny ARTLY

ADGENCY Sebastian Tereszczenko

ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna

NIP: 113-215-86-49, REGON: 015833323

e-mail: info@artly.pl

tel. 504 272 414, 508 194 437

Messenger: m.me/artlypl

nr rachunku bankowego: mBank 60 1140 2004 0000 3102 7538 9897.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą powyższych adresów, numerów telefonów oraz komunikatorów internetowych.
 2. Infolinia telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00.

§4 Wymagania techniczne

 1. W celu przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub urządzenia przenośnego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta oraz podawania danych Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§5 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy ARTLY umożliwia zakup Produktów fizycznych z asortymentu prezentowanego pod adresem www.artly.pl.
 2. Szczegółowy opis, ceny oraz dostępność oferowanych Klientom Produktów umieszczone są w informacjach podanych przy każdym Produkcie.
 3. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest: 
  1. po założeniu Konta Klienta w Sklepie;
  2. bez zakładania Konta Klienta w Sklepie - przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 4. Ceny Produktów oraz koszty wysyłki Produktów są cenami brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). Ceny podane są w złotych polskich.
 5. Ceny Produktów podane na Karcie Produktu nie zawierają kosztów wysyłki.
 6. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty za Zamówienie, będące podstawą Umowy Sprzedaży, podawana jest w Formularzu Zamówienia. 
 7. Łączna kwota do zapłaty za Zamówienie zawiera cenę Produktów oraz koszty dostawy. 
 8. Klient jest informowany o kwocie do zapłaty w Formularzu Zamówienia, zanim wyrazi wolę związania się Umową Sprzedaży. 

§6 Rejestracja Konta Klienta w Sklepie

 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest darmowa i nie jest obowiązkowa do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Rejestracja Konta Klienta umożliwia: 
  1. składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych; 
  2. podgląd statusu realizacji Zamówienia;
  3. podgląd historii Zamówień;
  4. zapamiętywanie Koszyka;
  5. możliwość korzystania z Przechowalni Produktów;
  6. otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych od Sprzedawcy.
 3. Rejestracja Konta w Sklepie polega na: 
  1. podaniu adresu e-mail Klienta (będącego jednocześnie Loginem do Konta;
  2. ustawieniu indywidualnego Hasła; 
  3. zapoznaniem się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu i akceptacji ich postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 
 4. Rejestracji Konta można także dokonać przy pomocy konta Facebook lub Google.
 5. Zakończenie rejestracji Konta następuje po kliknięciu w link potwierdzający, wysyłany przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany w Formularzu rejestracyjnym.  
 6. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie w formularzu logowania, wybranego przez Klienta w trakcie rejestracji Konta Loginu (adres e-mail) i Hasła.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania Loginu i Hasła w poufności i nieudostępniania ich osobom trzecim. 
 8. Hasło do Konta można zmienić w Panelu Klienta po zalogowaniu lub korzystając z opcji Nie pamiętasz hasła? przy logowaniu do Konta.
 9. Sprzedawca prowadzi Konto Klienta przez czas nieokreślony.
 10. Klient ma możliwość edycji swoich danych po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta. 
 12. Aby usunąć Konto Klienta należy wysłać do Sprzedawcy zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres e-mail: info@artly.pl lub na adres Sprzedawcy: ADGENCY Sebastian Tereszczenko, ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 365 dni w roku. 
 2. Zamówienie można złożyć jako zarejestrowany Klient posiadający Konto w Sklepie lub jako Gość, po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt dostępny w Sklepie, korzystając z wyszukiwarki lub listy kategorii, a następnie kliknąć przycisk DO KOSZYKA. Przy każdym produkcie znajdują się szczegółowe informacje na temat produktu: opis, zdjęcie, cena i deklarowany termin wysyłki; 
  2. zarejestrowani Klienci mogą zapamiętać produkty w Przechowalni; 
  3. jeżeli kompletowanie Zamówienia jest zakończone, należy przejść do Koszyka. W Koszyku można zobaczyć dokładnie, jakie produkty zostały wybrane, w jakiej ilości i w jakiej cenie; 
  4. ilość zamawianych produktów można zmienić w kolumnie ILOŚĆ. Po zmianie ilości produktów należy kliknąć przycisk PRZELICZ, znajdujący się obok podsumowania 
  5. usunięcie produktów z Koszyka następuje po kliknięciu na ikonę z krzyżykiem w kolumnie AKCJE;
  6. wybrać formę dostawy i płatności. Przy każdej opcji podany jest szczegółowy koszt wysyłki Produktów;
  7. w przypadku posiadania kuponu lub kodu rabatowego należy zaznaczyć pole MAM KUPON RABATOWY i wprowadzić kod rabatowy, a następnie kliknąć przycisk UŻYJ, aby otrzymać zniżkę;
  8. potwierdzić zawartość Koszyka, formy dostawy i płatności oraz kwoty do zapłaty poprzez kliknięcie na przycisk ZAMAWIAM;
  9. zarejestrować się, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  10. wprowadzić dane niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia;
  11. zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaznaczyć opcję akceptacji jego treści oraz potwierdzić zakup przyciskiem POTWIERDZAM ZAKUP.
 4. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wypełnić w Formularzu Zamówienia dane firmy (nazwa, adres, NIP) przed potwierdzeniem Zamówienia przyciskiem POTWIERDZAM ZAKUP.
 5. Złożenie Zamówienia jest potwierdzeniem przyjęcia przez Klienta warunków sprzedaży, tj. ceny Produktów, kosztów, terminu i rodzaju wysyłki oraz rodzaju i kosztów płatności.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.  
 7. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o zmianie statusu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Klient ma możliwość otrzymywania powiadomień o statusie Zamówienia za pośrednictwem aplikacji Messenger po wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie tej opcji w Formularzu Zamówienia.

§8 Płatność za Zamówienie

 1. Klient dokonuje wyboru formy płatności oraz akceptuje ich koszty w Formularzu Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelew na konto (przedpłata) - wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy (mBank 60 1140 2004 0000 3102 7538 9897);
  2. płatność przy odbiorze (za pobraniem) - płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi, w Paczkomacie lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od wybranej w formularzu zamówienia formy dostawy). Możliwość zapłaty kartą płatniczą przy odbiorze zależy od przewoźnika i Sprzedawca nie ma wpływu na dostępność tej usługi;
  3. karta płatnicza przy odbiorze własnym w siedzibie Sprzedawcy - Sprzedawca akceptuje płatność następującymi instrumentami płatniczymi: Visa, Visa Electron, VPay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, MasterCard World, MasterCard World Signia;
  4. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU; 
  5. PayU Raty - płatność na raty z PayU jest możliwa, gdy koszt towaru wraz z dostawą mieści się w przedziale 300,00-20000,00 zł, a Klient nie wybrał płatności przy odbiorze. Szczegółowe warunki tej metody płatności dostępne są pod adresem: https://www.payu.pl/metody-platnosci/payu-raty-dla-Ciebie.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności na zasadzie przedpłaty (przelew na rachunek bankowy, PayU, PayURaty), Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności od operatora płatności elektronicznych.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu i potwierdzeniu Zamówienia, zgodnie z podanym przy każdym produkcie terminem wysyłki.
 5. W przypadku wybrania opcji przedpłaty Klient jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu braku 10 dni roboczych. W przypadku braku wpłaty Sprzedawca wysyła dwukrotnie do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o braku wpłaty. W przypadku braku wpłaty w ciągu 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta informację o anulowaniu Zamówienia, co jest równoznacznie z wypowiedzeniem Umowy Sprzedaży. O anulowaniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§9 Wysyłka Zamówienia

 1. Sprzedawca informuje Klienta o terminie wysyłki oddzielnie dla każdego Produktu. Informacja ta jest umieszczona w Karcie Produktu.
 2. Termin wysyłki liczony jest w dniach roboczych.
 3. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy oraz akceptuje ich koszty w Formularzu Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. przesyłka kurierska (InPost); 
 2. odbiór w Punkcie - Paczkomaty Inpost;
 3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy - po wcześniejszym umówieniu terminu.
 1. Sprzedawca wysyła Produkty zamówione przez Klienta, zgodnie z rodzajem przesyłki wybranej w Formularzu Zamówienia, w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem §8 ust. 3-5).
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu wysyłki Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności od operatora płatności elektronicznych,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży i potwierdzenia Zamówienia.
 4. Dostawa Zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, z zastrzeżeniem §8 ust. 11, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w Formularzu Zamówienia.
 6. Darmowa dostawa dostępna jest przy Zamówieniach, których wartość przekracza 399 zł brutto.
 7. Odbiór osobisty Zamówienia przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.
 8. Sprzedawca wysyła do Klienta informację o wysyłaniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wybrania opcji faktury VAT, faktura jest dołączona do wiadomości. 
 9. W przypadku zwrotu przez przewoźnika do Sprzedawcy nieodebranego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem droga elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia terminu i kosztu ponownej dostawy Zamówienia. 

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 21 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w  Załączniku nr 1 do Regulaminu).
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Zamówienia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie przez przewoźnika.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ADGENCY Sebastian Tereszczenko, ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@artly.pl.
 6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość - Umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot należności następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy; 
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§11 Rękojmia

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: ADGENCY Sebastian Tereszczenko, ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@artly.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. zwięzły opis wady; 
  2. okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia; 
  3. dane Klienta składającego reklamację; 
  4. żądanie Klienta w związku z wadą towaru: wymiana towaru, naprawa wady, odstąpienie od umowy. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient jest zobowiązany odesłać do Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy: ADGENCY Sebastian Tereszczenko, ul. Poligonowa 12, 05-200 Leśniakowizna. Koszt odesłania Produktu pokrywa Sprzedawca.

§12 Gwarancja

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników na stronie głównej Sklepu, a do Klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia lub w trakcie Rejestracji Konta Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu - przykładowy wzór odstąpienia od umowy

 

ADGENCY Sebastian Tereszczenko

ul. Poligonowa 12

05-200 Leśniakowizna


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia ……………… następujących rzeczy) ………………..………..………………………………………

Imię i nazwisko / Adres Klienta

 

………………………………………

Podpis Klienta

 

………………………………………

Data

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl