Polityka Prywatności

§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.artly.pl jest Sprzedawca - Sebastian Tereszczenko prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ADGENCY Sebastian Tereszczenko, (NIP: 113-215-86-49, REGON 0158333323), z siedzibą w 05-200 Leśniakowizna, ul. Poligonowa 12, tel. 504-272-414.
 2. Adres kontaktowy do zgłaszania spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych: info@artly.pl.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

§3 Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. realizacji Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem https://www.artly.pl;
  2. postępowania reklamacyjnego związanego z zawartą Umową Sprzedaży;
  3. w celach analitycznych i statystycznych;
  4. w celach marketingowych do przedstawiania oferty handlowej Sklepu - po uzyskaniu odrębnej zgody na Newsletter;
  5. w celach marketingowych do zautomatyzowanego pobierania danych o Użytkownikach - tzw. profilowanie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  2. obowiązku prawnego Administratora związanego z przepisami o rachunkowości;
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. rozpatrywania prawa Klienta do gwarancji, reklamacji oraz rękojmi; w celach analitycznych i statystycznych profilowania Użytkowników;
  4. dobrowolnej zgody Klienta, którego dane dotyczą.

 

§4 Udostępnianie danych osobowych

 1. Klient akceptując postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zgadza się na udostępnianie danych osobowych podmiotom wymienionym w ust. 2.
 2. Administrator za zgodą Klienta przekazuje dane osobowe:
  1. przewoźnikom lub pośrednikom świadczącym usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe;
  2. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne;
  3. podmiotom świadczącym usługi rachunkowe obsługującym Sprzedawcę;
  4. podmiotom obsługującym oprogramowanie do prowadzenia Sklepu.
 3. Udostępnienie danych osobowych dalszym podmiotom odbywa się w oparciu o umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§5 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe do momentu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem poniższych specjalnych terminów:
  1. 24 miesięce - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. rozpatrywania prawa Klienta do gwarancji, reklamacji oraz rękojmi;
  2. 5 lat - zgodnie z obowiązkiem podatkowym spoczywającym na Sprzedającym.

 

§6 Prawa Klienta w sprawie przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, będącej elementem Regulaminu, i akceptacja ich zapisów w Formularzu Zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta.
 3. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. uzyskania kopii swoich danych osobowych;
  3. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
  4. usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem prawnego obowiązku oraz prawnego interesu Administratora wymienionych w §5;
  5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem §5;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z zastrzeżeniem §5;
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z zastrzeżeniem §5;
  8. przenoszenia swoich danych osobowych;
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Żądanie: dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, przeniesiania danych należy przesłać w formie pisemnej do Sprzedawcy za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy info@artly.pl.
 5. Sprzedawca w ciągu 30 dni informuje osobę, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania osobie, której dane dotyczą, jednej nieodpłatnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Każda kolejna kopia może podlegać opłacie.

 

 

§7 Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  1. Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/t5/Cookies-and-cache/Włączanie-i-wyłączanie-obsługi-ciasteczek/ta-p/16511
  3. Microsoft Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  6. Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy.
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 12. Treść polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl